𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐚̉𝐢 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐦 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 𝟓𝐍𝟓Đ

  • Phương tiện :
  • Ngày : 𝐊𝐡𝐨̛̉𝐢 𝐇𝐚̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟎𝟒-𝟎𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟑
  • Khởi hành : 𝗧𝗣 𝗛𝗖𝗠
  • Điểm đến : 𝐉𝐀𝐏𝐀𝐍 - 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧
  • Số ngày : 𝟱 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟱 Đ𝗲̂𝗺

Mọi thông tin cần tư vấn hổ trợ hoặc đặt tour nhanh xin liên hệ qua hotline: 0706734743 hoặc 0941646894

Giá từ:28.890.000 

Đặt tour Đặt nhanh để nhận thông tin ưu đãi