𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐐𝐮𝐚𝐧 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐌𝐚𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐮̉ Đ𝐞̂̀ “𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝐂𝐮𝐨̂́𝐢 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐂𝐮̉𝐚 𝐂𝐨𝐧”

  • Phương tiện :
  • Ngày : 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟕 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧
  • Khởi hành : 𝐑𝐀̣𝐂𝐇 𝐆𝐈𝐀́
  • Điểm đến : 𝐀𝐍 𝐆𝐈𝐀𝐍𝐆
  • Số ngày : 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲

Mọi thông tin cần tư vấn hổ trợ hoặc đặt tour nhanh xin liên hệ qua hotline: 0706734743 hoặc 0941646894

Giá từ:790.000 

Đặt tour Đặt nhanh để nhận thông tin ưu đãi