𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐊𝐨𝐧𝐠 – 𝐐𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 – 𝐓𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐐𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝟓 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟒 Đ𝐞̂𝐦

  • Phương tiện :
  • Ngày : 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟎𝟓,𝟎𝟔,𝟎𝟕
  • Khởi hành : 𝗧𝗣 𝗛𝗖𝗠
  • Điểm đến : 𝐇𝐨𝐧𝐠 𝐊𝐨𝐧𝐠 - 𝐐𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐚̂𝐮 - 𝐓𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐐𝐮𝐲𝐞̂́𝐧
  • Số ngày : 𝟓 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟒 Đ𝐞̂𝐦

Mọi thông tin cần tư vấn hổ trợ hoặc đặt tour nhanh xin liên hệ qua hotline: 0706734743 hoặc 0941646894

Giá từ: 16.390.000 

Đặt tour Đặt nhanh để nhận thông tin ưu đãi