𝐌𝐓𝟐𝟐𝟓.𝐓𝐡𝐚𝐦 𝐐𝐮𝐚𝐧 “𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 Đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐌𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠” 𝟑 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟐 Đ𝐞̂𝐦

  • Phương tiện :
  • Ngày : 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐚̀𝐲
  • Khởi hành : 𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐨̛/𝐑𝐚̣𝐜𝐡 𝐆𝐢𝐚́
  • Điểm đến : Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠 - 𝐁𝐚̀ 𝐍𝐚̀ 𝐏𝐡𝐨̂́ 𝐂𝐨̂̉ 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐀𝐧 - 𝐇𝐮𝐞̂́
  • Số ngày : 𝟑 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟐 Đ𝐞̂𝐦

Mọi thông tin cần tư vấn hổ trợ hoặc đặt tour nhanh xin liên hệ qua hotline: 0706734743 hoặc 0941646894

Giá từ:2.575.000 

Đặt tour Đặt nhanh để nhận thông tin ưu đãi