𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗧𝗿𝗶̀𝗻𝗵 𝗧𝗵𝗮𝗺 𝗤𝘂𝗮𝗻 𝗕𝗶𝗲̂̉𝗻 Đ𝗮̉𝗼 𝟮 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟭 Đ𝗲̂𝗺

  • Phương tiện :
  • Ngày : 𝘁𝗵𝘂̛́ 𝟳 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻
  • Khởi hành : 𝐑𝐀̣𝐂𝐇 𝐆𝐈𝐀́
  • Điểm đến : Đ𝗮̉𝗼 𝗛𝗮̉𝗶 𝗧𝗮̣̆𝗰
  • Số ngày : 𝟐 𝐍𝐠𝐚̀𝐲, 𝟏 Đ𝐞̂𝐦

Mọi thông tin cần tư vấn hổ trợ hoặc đặt tour nhanh xin liên hệ qua hotline: 0706734743 hoặc 0941646894

Giá từ:2.990.000 

Đặt tour Đặt nhanh để nhận thông tin ưu đãi