𝗣𝗛𝗨̛𝗢̛̣𝗡𝗚 𝗛𝗢𝗔̀𝗡𝗚 𝗖𝗢̂̉ 𝗧𝗥𝗔̂́𝗡 – 𝗧𝗥𝗨̛𝗢̛𝗡𝗚 𝗚𝗜𝗔 𝗚𝗜𝗢̛́𝗜 𝟲 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 𝟱 đ𝗲̂𝗺

  • Phương tiện :
  • Ngày : 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟎𝟓,𝟎𝟔,𝟎𝟕
  • Khởi hành : 𝗧𝗣 𝗛𝗖𝗠
  • Điểm đến : 𝗣𝗛𝗨̛𝗢̛̣𝗡𝗚 𝗛𝗢𝗔̀𝗡𝗚 𝗖𝗢̂̉ 𝗧𝗥𝗔̂́𝗡 - 𝗧𝗥𝗨̛𝗢̛𝗡𝗚 𝗚𝗜𝗔 𝗚𝗜𝗢̛́𝗜
  • Số ngày : 𝟔 𝐍𝐠𝐚̀𝐲, 𝟓 Đ𝐞̂𝐦

Mọi thông tin cần tư vấn hổ trợ hoặc đặt tour nhanh xin liên hệ qua hotline: 0706734743 hoặc 0941646894

Giá từ: 11.990.000 

Đặt tour Đặt nhanh để nhận thông tin ưu đãi