𝗦𝗜𝗘̂𝗠 𝗥𝗜𝗘̣̂𝗣 – 𝗣𝗡𝗢𝗠𝗣𝗘𝗡𝗛 – 𝗗𝗜 𝗦𝗔̉𝗡 𝗩𝗔̆𝗡 𝗛𝗢́𝗔 𝗧𝗛𝗘̂́ 𝗚𝗜𝗢̛́𝗜 𝗔𝗡𝗚𝗞𝗢𝗥 – 𝟒𝐍𝟑𝐃 (𝙲𝚞̛̉𝚊 𝚔𝚑𝚊̂̉𝚞 𝚃𝚒̣𝚗𝚑 𝙱𝚒𝚎̂𝚗)

  • Phương tiện :
  • Ngày : 𝟭𝟯/𝟬𝟳/𝟮𝟬𝟮𝟯
  • Khởi hành : 𝐓𝐏 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐗𝐮𝐲𝐞̂𝐧
  • Điểm đến : 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐮𝐜𝐡𝐢𝐚
  • Số ngày : 𝟰 𝗡𝗚𝗔̀𝗬 𝟯 Đ𝗘̂𝗠

Mọi thông tin cần tư vấn hổ trợ hoặc đặt tour nhanh xin liên hệ qua hotline: 0706734743 hoặc 0941646894

Giá từ:6.250.000 

Đặt tour Đặt nhanh để nhận thông tin ưu đãi