𝙺𝚑𝚊́𝚖 𝙿𝚑𝚊́ Đ𝚊̀𝚒 𝙻𝚘𝚊𝚗 (0𝟻 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 0𝟺 đ𝚎̂𝚖): 𝗕𝗮𝘆 𝘁𝗵𝗮̆̉𝗻𝗴 𝗩𝗮̀𝗼 Đ𝗔̀𝗜 𝗧𝗥𝗨𝗡𝗚 ✈ 𝗥𝗮 𝗖𝗔𝗢 𝗛𝗨̀𝗡𝗚 𝗰𝘂̀𝗻𝗴 𝗩𝗜𝗘𝗧𝗝𝗘𝗧 𝗔𝗜𝗥

  • Phương tiện :
  • Ngày : 𝗧𝗵𝗮́𝗻𝗴 𝟬𝟱, 𝟬𝟲 , 𝟬𝟳
  • Khởi hành : 𝗧𝗣 𝗛𝗖𝗠
  • Điểm đến : Đ𝙰̀𝙸 𝚃𝚁𝚄𝙽𝙶 - Đ𝙰̀𝙸 𝙱𝙰̆́𝙲 - 𝙲𝙰𝙾 𝙷𝚄̀𝙽𝙶 𝟻 𝙽𝚐𝚊̀𝚢 - 𝟺 Đ𝚎̂𝚖
  • Số ngày : 𝟱 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟰 Đ𝗲̂𝗺

Mọi thông tin cần tư vấn hổ trợ hoặc đặt tour nhanh xin liên hệ qua hotline: 0706734743 hoặc 0941646894

Giá từ: 12.590.000 

Đặt tour Đặt nhanh để nhận thông tin ưu đãi