𝗟𝗔̀𝗢 𝟰𝟬𝟬𝟬 Đ𝗔̉𝗢 – 𝗣𝗔𝗞𝗦𝗘 𝗧𝗵𝗮́𝗰 𝗞𝗵𝗼𝗻𝗲𝗽𝗵𝗮𝗽𝗵𝗲𝗻𝗵 “𝗡𝗶𝗮𝗴𝗮𝗿𝗮 𝗰𝘂̉𝗮 𝗖𝗵𝗮̂𝘂 𝗔́” 𝗞𝗵𝘂 𝗕𝗮̉𝗼 𝘁𝗼̂̀𝗻 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗻𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗛𝗼𝗮𝗻𝗴 𝗗𝗮̃ 𝗫𝗲 𝗣𝗶𝗮𝗻 𝗖𝗮𝗼 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗕𝗼𝗹𝗮𝘃𝗲𝗻 – 𝗪𝗮𝘁 𝗣𝗵𝗼𝘂

  • Phương tiện :
  • Ngày : 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟎𝟖
  • Khởi hành : 𝐑𝐀̣𝐂𝐇 𝐆𝐈𝐀́
  • Điểm đến : 𝗩𝗜𝗘̣̂𝗧 𝗡𝗔𝗠 – 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗨𝗖𝗛𝗜𝗔 – 𝗟𝗔̀𝗢
  • Số ngày : 𝟓 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟒 Đ𝐞̂𝐦

Mọi thông tin cần tư vấn hổ trợ hoặc đặt tour nhanh xin liên hệ qua hotline: 0706734743 hoặc 0941646894

Giá từ:9.990.000 

Đặt tour Đặt nhanh để nhận thông tin ưu đãi