ĐT01: 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 – 𝐇𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 – 𝐂𝐚𝐨 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 Đ𝐚́ Đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐕𝐚̆𝐧 (𝟒 𝐍𝐠𝐚̀𝐲, 𝟑 Đ𝐞̂𝐦)

  • Phương tiện :
  • Ngày : 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟓 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧
  • Khởi hành : 𝗧𝗣 𝗛𝗖𝗠
  • Điểm đến : 𝗛𝗮̀ 𝗡𝗼̣̂𝗶 - 𝗛𝗮̀ 𝗚𝗶𝗮𝗻𝗴 - 𝗖𝗮𝗼 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 Đ𝗮́ Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗩𝗮̆𝗻
  • Số ngày : 𝟰 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟯 Đ𝗲̂𝗺

Mọi thông tin cần tư vấn hổ trợ hoặc đặt tour nhanh xin liên hệ qua hotline: 0706734743 hoặc 0941646894

Giá từ: 3.550.000 

Đặt tour Đặt nhanh để nhận thông tin ưu đãi