ĐT02: 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 – 𝐂𝐚𝐨 𝐁𝐚̆̀𝐧𝐠 – 𝐇𝐨̂̀ 𝐁𝐚 𝐁𝐞̂̉ – 𝐓𝐡𝐚́𝐜 𝐁𝐚̉𝐧 𝐆𝐢𝐨̂́𝐜 (𝟒 𝐍𝐠𝐚̀𝐲, 𝟑 Đ𝐞̂𝐦)

  • Phương tiện :
  • Ngày : 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟓 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧
  • Khởi hành : 𝗥𝗔̣𝗖𝗛 𝗚𝗜𝗔́
  • Điểm đến : 𝗛𝗮̀ 𝗡𝗼̣̂𝗶 - 𝗖𝗮𝗼 𝗕𝗮̆̀𝗻𝗴 - 𝗛𝗼̂̀ 𝗕𝗮 𝗕𝗲̂̉ - 𝗧𝗵𝗮́𝗰 𝗕𝗮̉𝗻 𝗚𝗶𝗼̂́𝗰
  • Số ngày : 𝟰 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟯 Đ𝗲̂𝗺

Mọi thông tin cần tư vấn hổ trợ hoặc đặt tour nhanh xin liên hệ qua hotline: 0706734743 hoặc 0941646894

Giá từ: 3.950.000 

Đặt tour Đặt nhanh để nhận thông tin ưu đãi