MT223 – Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠 – 𝐁𝐚̀ 𝐍𝐚̀ – 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐀𝐧 – 𝐑𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐃𝐮̛̀𝐚 𝐁𝐚̉𝐲 𝐌𝐚̂̃𝐮 𝟒 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟑 Đ𝐞̂𝐦

  • Phương tiện :
  • Ngày : 𝗛𝗮̀𝗻𝗴 𝗡𝗴𝗮̀𝘆
  • Khởi hành : 𝐒𝐚̂𝐧 𝐁𝐚𝐲 𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐨̛ 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐓𝐏 𝐇𝐂𝐌
  • Điểm đến : Đ𝗮̀ 𝗡𝗮̆̃𝗻𝗴 - 𝗕𝗮̀ 𝗡𝗮̀ - 𝗛𝗼̣̂𝗶 𝗔𝗻 - 𝗥𝘂̛̀𝗻𝗴 𝗗𝘂̛̀𝗮 𝗕𝗮̉𝘆 𝗠𝗮̂̃𝘂 𝟰 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟯 Đ𝗲̂𝗺 𝟯 𝗦𝗮𝗼
  • Số ngày : 𝟰 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟯 Đ𝗲̂𝗺

Mọi thông tin cần tư vấn hổ trợ hoặc đặt tour nhanh xin liên hệ qua hotline: 0706734743 hoặc 0941646894

Giá từ:2.500.000 

Đặt tour Đặt nhanh để nhận thông tin ưu đãi