MT229: Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠 – 𝐒𝐨̛𝐧 𝐓𝐫𝐚̀ – 𝐁𝐚̀ 𝐍𝐚̀ – 𝐍𝐮́𝐢 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐚̀𝐢 – 𝐏𝐡𝐨̂́ 𝐂𝐨̂̉ 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐀𝐧 – 𝟒 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟑 Đ𝐞̂𝐦

  • Phương tiện :
  • Ngày : 𝗛𝗮̀𝗻𝗴 𝗡𝗴𝗮̀𝘆
  • Khởi hành : 𝐒𝐚̂𝐧 𝐁𝐚𝐲 𝐂𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐡𝐨̛ 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐓𝐏 𝐇𝐂𝐌
  • Điểm đến : Đ𝐚̀ 𝐍𝐚̆̃𝐧𝐠 - 𝐒𝐨̛𝐧 𝐓𝐫𝐚̀ - 𝐁𝐚̀ 𝐍𝐚̀ - 𝐍𝐮́𝐢 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐓𝐚̀𝐢 - 𝐏𝐡𝐨̂́ 𝐂𝐨̂̉ 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐀𝐧 - 𝟑 𝐒𝐚𝐨
  • Số ngày : 𝟰 𝗡𝗚𝗔̀𝗬 𝟯 Đ𝗘̂𝗠

Mọi thông tin cần tư vấn hổ trợ hoặc đặt tour nhanh xin liên hệ qua hotline: 0706734743 hoặc 0941646894

Giá từ:2.750.000 

Đặt tour Đặt nhanh để nhận thông tin ưu đãi