𝐓𝐎𝐔𝐑 𝐍𝐔̛𝐎̛́𝐂 𝐍𝐆𝐎𝐀̀𝐈: 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐔𝐂𝐇𝐈𝐀 – 𝟒 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝟑 Đ𝐄̂𝐌 𝐤𝐡𝐨̛̉𝐢 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟓 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧

  • Phương tiện :
  • Ngày : 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟓 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧
  • Khởi hành : 𝐓𝐏 𝐇𝐂𝐌
  • Điểm đến : 𝐂𝐀𝐌𝐁𝐎𝐃𝐈𝐀
  • Số ngày : 𝟒 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝟑 Đ𝐄̂𝐌

Mọi thông tin cần tư vấn hổ trợ hoặc đặt tour nhanh xin liên hệ qua hotline: 0706734743 hoặc 0941646894

Giá từ:6.950.000 

Đặt tour Đặt nhanh để nhận thông tin ưu đãi