VL02: 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 – 𝐓𝐫𝐚̀𝐧𝐠 𝐀𝐧 – 𝐁𝐚́𝐢 Đ𝐢́𝐧𝐡 – 𝐇𝐚̣ 𝐋𝐨𝐧𝐠 – 𝐊𝐃𝐋 𝐘𝐞̂𝐧 𝐓𝐮̛̉ (𝟒 𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟑 Đ𝐞̂𝐦)

  • Phương tiện :
  • Ngày : 𝗧𝗵𝘂̛́ 𝟱 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻
  • Khởi hành : 𝗧𝗣 𝗛𝗖𝗠
  • Điểm đến : 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 - 𝐓𝐫𝐚̀𝐧𝐠 𝐀𝐧 - 𝐁𝐚́𝐢 Đ𝐢́𝐧𝐡 - 𝐇𝐚̣ 𝐋𝐨𝐧𝐠 - 𝐊𝐃𝐋 𝐘𝐞̂𝐧 𝐓𝐮̛̉
  • Số ngày : 𝟰 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟯 Đ𝗲̂𝗺

Mọi thông tin cần tư vấn hổ trợ hoặc đặt tour nhanh xin liên hệ qua hotline: 0706734743 hoặc 0941646894

Giá từ:3.950.000 

Đặt tour Đặt nhanh để nhận thông tin ưu đãi