𝗧𝗵𝗮́𝗶 𝗟𝗮𝗻: 𝗕𝗔𝗡𝗚𝗞𝗢𝗞 – 𝗡𝗢𝗡𝗚 𝗡𝗢𝗢𝗖𝗛 – 𝗣𝗔𝗧𝗧𝗔𝗬𝗔 – 𝗦𝗔𝗙𝗔𝗥𝗜 – 𝟱 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟰 Đ𝗲̂𝗺

  • Phương tiện :
  • Ngày : 𝗛𝗮̀𝗻𝗴 𝗡𝗴𝗮̀𝘆
  • Khởi hành : 𝗧𝗣 𝗛𝗖𝗠
  • Điểm đến : 𝗧𝗵𝗮́𝗶 𝗟𝗮𝗻 𝗡𝗼𝗻𝗴 𝗡𝗼𝗼𝗰𝗵
  • Số ngày : 𝟱 𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟰 Đ𝗲̂𝗺

Mọi thông tin cần tư vấn hổ trợ hoặc đặt tour nhanh xin liên hệ qua hotline: 0706734743 hoặc 0941646894

Giá từ:7.590.000 

Đặt tour Đặt nhanh để nhận thông tin ưu đãi